Wirtualna czytelnia

images

Ekslibris

Wspieraj Bibliotekę

 

Warto przeczytać
img_1011
img_1111
img_1118
img_1120
img_1316
k1_54046
k1_54214
k1_54594,k1_54593
k1_54726
k1_54783,54782
k1_54903
sty
31
2011

Arteterapia

Poprawiono: 20-11-15 Opublikowano Agnieszka K.
Drukuj Email

Dział Informacyjno – Bibliograficzny

Biblioteka Pedagogiczna

w Ciechanowie

 

 

ARTETERAPIA

(choreoterapia, muzykoterapia, teatroterapia, poezjoterapia)

 

 

HASŁA :  CHOREOTERAPIA

                 MUZYKOTERAPIA

                TERAPIA SZTUKĄ

 

 

Wydawnictwa zwarte

 

 

1. Arteterapia w medycynie i edukacji / red. Wiesław  Karolak, Wiesława Kaczorowska. - Łódź : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Humanistyczno – Ekonomicznej, 2008  M 61

2. Borowska  - Beszta Beata : Echa ekspresji : kuluroterapia w andragogice specjalnej. - Kraków : Oficyna Wydawnicza ,, Impuls'', 2008  M 376

3. Dylematy edukacji artystycznej. T. 1, Edukacja artystyczna wobec przemian w kulturze / pod. red. Wiesławy Limont i Kamili Nielak – Zawadzkiej. - Kraków : Oficyna Wydawnicza ,, Impuls”, 2005  M 37.01/.08

4. Dylematy edukacji artystycznej. T. 2, Edukacja artystyczna a potencjał twórczy człowieka /pod. red. Wiesławy Limont i Kamili Nielak – Zawadzkiej . - Kraków : Oficyna Wydawnicza ,, Impuls'', 2006  M 37.01/.08

5. Gąsienica – Szostak Aldona : Muzykoterapia w rehabilitacji i profilaktyce - Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2003  M 61

6. Gładyszewska – Cylulko Joanna : Wspomaganie rozwoju dzieci nieśmiałych poprzez wizualizacją  i inne techniki arteterapii .- Kraków : Oficyna Wydawnicza ,, Impuls'', 2007 M 159.9

7. Głowacka Elżbieta : Artediagnoza : psychologiczna specyfika twórczości plastycznej dzieci neurotycznych. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, cop. 2006  M 61

8. Gulińska  - Grzeluszka Diana : Muzykoterapia dzieci agresywnych. - Łódź : Wydawnictwo Akademii Humanistyczno - Ekonomicznej, 2009  M 61

9. Handford Olga : Bajka w twórczym rozwoju i arteterapii. - Łódź : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Humanistyczno – Ekonomicznej, 2007   M 82(091) -  93

10. Handford Olga : Zabawa (z ) przedmiotami w twórczym rozwoju i arteterapii. - Łódź : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Humanistyczno  - Ekonomicznej, 2008   M 37.01/.08

11. Jarkowska Agnieszka Ewa : Muzyka  jako element wychowania  w rozwoju osobowym dziecka z niepełnosprawnością. - Tychy : ,,Maternus Media'' , cop. 2004  M  376

12. Jutrzyna Ewelina : Niepełnosprawni w świecie muzyki. - Warszawa : Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, 2007  M 61

13. Jutrzyna Ewelina : Terapia muzyką w teorii i praktyce tyflologicznej. - Warszawa : Polski Związek Niewidomych. Zakład Nagrań i Wydawnictw, 2007  M 61

14. Kalbarczyk Anna : Zabawy ze sztuką : podręcznik metodyczny dla nauczycieli : praca z dzieckiem uzdolnionym, wrażliwym lub nieśmiałym w małych grupach : grupy wiekowe 5-7 lat, 7-9 lat i 9-13 lat  (ponad 100 tematów plastycznych). - Kraków: Oficyna Wydawnicza ,, Impuls'', 2006  M 372.4

15. Karolak Wiesław : Rysunek w arteterapii. - Łódź : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Humanistyczno -Ekonomicznej, 2005  M 61

16. Konieczna Ewelina J. : Arteterapia w teorii  i praktyce. -Kraków : ,, Impuls'', 2004

17. Lewandowska Kinga : Muzykoterapia dziecięca : zbiór rozpraw z psychologii muzycznej dziecka i muzykoterapii dziecięcej.- Gdańsk : [nakł. autora.], 2001 M 61

18. Natanson Tadeusz : Wstęp do nauki o muzykoterapii. -Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1979  M  78

19. Nordoff Paul : Terapia muzyką w pracy z dziećmi niepełnosprawnymi : historia, metoda i praktyka. - Kraków : Oficyna Wydawnicza ,, Impuls'', 2008  M 61

20.  Nowe trendy w edukacji muzycznej / pod red. Andrzeja Białkowskiego. - Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej, 2005  M 372.878

21. Piszczek Maria : Terapia zabawą, terapia przez sztukę : (wybrane zagadnienia i metody).- Warszawa : Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej, 2002 M 61

22.  Raszewska Maria : Muzyka otwiera nam świat : program muzycznych zajęć edukacyjno – terapeutycznych dla dzieci z niepełnosprawnością  intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym oraz dzieci z autyzmem.- Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, 2009  M 376

23. Stachyra Krzysztof : Muzykoterapia i terapia przez sztuki plastyczne w piśmiennictwie polskojęzycznym. - Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej, 2007  M 61

24. Szulc Wita : Muzykoterapia jako przedmiot badań i edukacji. -Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej, 2005  M 61

25.  Zalewski  Mirosław : Muzyczna zabawa. - Rzeszów : Wydawnictwo Oświatowe Fosze, 2008  M 376

 

 

 

 

 

 

Artykuły z czasopism

 

1.Baran Ewa : Muzykoterapia  na zajęciach szkolnych // Lider. - 2004, nr 12, s. 15-16

2. Baran Zbigniew : Terapeutyczna funkcja sztuki a osobowość dziecka // Wychowanie w Przedszkolu. - 1996, nr 4, s. 195-198

3. Bula Danuta : Arteterapia w słuzbie inteligencji emocjonalnej // Jezyk Polski w Szkole IV- VI.- 2012/2013, nr 4, s. 22-32

4.Dębicka Izabela : Dziecko u progu nauki szkolnej – założenia metodyczne zajęć muzycznych z wykorzystaniem wybranych technik muzykoterapii // Nauczanie Początkowe. - 2006/2007, nr 1, s. 68-76

5.  Dębicka Izabela : Muzykoprofilaktyka i muzykoterapia w leczeniu nerwic dziecięcych//Nauczanie Początkowe. - 2004/2005, nr 3, s. 41-46

6. Dębicka Izabela : Scenariusz pozalekcyjnej edukacji muzycznej z elementami muzykoterapii // Nauczanie Początkowe. - 2004/2005, nr 3, s. 91-101

7. Dębicka Izabela : Wykorzystanie technik muzykoterapeutycznych w stymulacji emocjonalnej dziecka // Nauczanie Początkowe.- 2010/2011, nr 4, s. 56-65

8. Dębicka Izabela : Zastosowanie muzykoterapii aktywnej w kształtowaniu funkcji manualnych dzieci // Nauczanie Początkowe. - 2008/2009, nr 4, s. 55-60

9. Dybczyńska Joanna : Terapia przez teatr // Polonistyka. - 2008, nr 5, s. 56-59

10. Fejszer Łukasz : Rola muzykoterapii w stymulacji dziecka z niepełnosprawnością intelektualną // Kultura Fizyczna. - 2010, nr 5-8, s. 44-54

11. Florczykiewicz Janina : Arteterapia jako metoda wspomagająca socjalizację i resocjalizację // Opieka -  Wychowanie – Terapia. - 2002, nr 1, s. 30-32

12.  Florczykiewicz Janina : Teoria arteterapii Tomasza Rudowskiego – implikacje do resocjalizacji przez sztukę  // Szkoła Specjalna. - 2010, nr 3, s. 176-185

13.Gołębiewska Ilona : Arteterapia jako forma oddziaływania na dziecko // Życie Szkoły.- 2011, nr 2, s. 12-15

14. Gołębiewska Ilona : Zajęcia z arteterapii. Scenariusz // Życie Szkoły. - 2011, nr 2, s. 22-25

15.Grudziewska Ewa : Arteterapia jako forma pracy z dzieckiem z upośledzeniem umysłowym //  Szkoła Specjalna. - 2010, nr 3, s. 194-200

16. Grzeszewski Henryk : Muzyka w wychowaniu i terapii dziecka niepełnosprawnego // Szkoła Specjalna. – 1998, nr 3, s. 150-154

17. Gulińska – Grzeluszka  Diana : Rola muzykoterapii w pracy z dziećmi agresywnymi w wieku 9 – 1 lat // Wychowanie Muzyczne w Szkole. - 2004, nr 1, s. 13-17

18. Hoffmann Beata : Arteterapia w oddziaływaniach edukacyjno -terapeutycznych // Problemy Opiekuńczo -Wychowawcze.-

19. Iwanicki Hubert : Muzykoterapia jako forma oddziaływania terapeutycznego  // Opieka- Wychowanie – Terapia.- 1999, nr 4, s. 38

20. Jezierska Grażyna : Warsztaty arteterapeutyczne : spotkanie ze sztuką // Życie Szkoły. - 2006, nr 6, s. 28-39

21. Jutrzyna Ewelina : Sztuka a terapia // Szkoła Specjalna. - 2002, nr 5, s. 302-303

22. Kilian Marlena, Cichocka Małgorzata  : Muzykoterapia w rehabilitacji dzieci niewidomych i  słabowidzących  - założenia teoretyczne. Cz. 1 // Szkoła Specjalna. - 2011, nr 4, s. 245 - 257

23. Kilian Marlena, Cichocka Małgorzata  : Muzykoterapia w rewalidacji dzieci z niepełnosprawnością wzrokową na podstawie zajęć prowadzonych w Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Laskach // Problemy Opiekuńczo Wychowawcze.- 2012, nr 3, s. 184-196. Bibliogr.

24. Koczorowska  - Masny Joanna : Terapia tańcem jako metoda pracy z osobami niepełnosprawnymi // Szkoła Specjalna. – 2012, nr 1, s. 50-54

25. Konieczna Ewelina J. : Choreoterapia – taniec leczący duszę //  Edukacja i Dialog. – 2003, nr 8, s. 60-64

26. Kryniewski Leszek : Muzykoterapia // Wychowanie w Przedszkolu. - 2009, nr 1, s. 49

27. Krzyśka Sławomir Maciej : Poezjoterapia wzbogaca duchowo // Edukacja i Dialog. – 2004, nr 9, s. 66-69

28. Krzyśka Sławomir Maciej : Terapeutyczne aspekty poezji // Edukacja i Dialog.- 2006, nr 8, s. 61-66

29.  Kuras Bożena : Terapia przez sztukę // Życie Szkoły. -2005, nr 10, s. 26-28

30.  Lewandowska Dorota : Wykorzystanie sztuki w terapii dzieci dyslektycznych // Problemy Opiekuńczo Wychowawcze. - 2002, nr 5, s. 38-40

31.  Łukaszewska Maria : Małopolskie pejzaże : scenariusz zajęć z wykorzystaniem arteterapii // Poradnik Bibliotekarza. - 2007, nr 6, s. 34-35

32. Makowska Katarzyna : Teatroterapia w leczeniu i wychowaniu // Edukacja i Dialog. - 2007, nr 5, s. 17-20

33. Muraszko Bożena : Arteterapia czyli psychorysunek // Edukacja i Dialog. -1995, nr 10, s. 49-52

34. Muraszko Bożena : Arteterapia w szkole //  Nowa Szkoła. - 1995, nr 3, s. 5-8

35. Napiórkowska Mariola  : Arteterapia w przedszkolu // Wychowanie w Przedszkolu.- 2010, nr 11, s. 20-23

36. Olas Anna : Arteterapia inspiracją dla pedagogiki // Szkoła Specjalna. - 2006, nr 4, s. 298-306

37. Opala – Wnuk Koryna : Arteterapia – poza schematem szkolnej ławki // Psychologia w Szkole. - 2005, nr 2, s. 3-11

38. Palider Anna, Poręba Monika : Zajęcia muzyczno – taneczne jako forma terapii przez sztukę // Wychowanie Muzyczne w Szkole. - 2003, nr 4, s. 213-214

39.  Ploch Leszek : Fundacja krzewienia kultury artystycznej osób z upośledzeniem umysłowym // Szkoła Specjalna. - 2000, nr 2/3, s. 105-109

40. Ploch Leszek : Inicjatywa krzewienia kultury artystycznej osób  z upośledzeniem umysłowym // Szkoła Specjalna. - 1997, nr 2, s. 98-100

41. Płocka Weronika : Muzykoterapia // Wychowanie w Przedszkolu . – 2012, nr 3, s. 36-39

42. Regner Anna, Kassalik Krzysztof : Szkoła integracyjna przez arteterapię // Nowa Szkoła. -1996, nr 9, s. 59-60

43. Sadowska Katarzyna : Arteterapia w edukacji wczesnoszkolnej // Życie Szkoły. -2013, nr 6, s. 4-7

44. Sarti Barbara Beata : Czy zawsze warto być posłusznym? (scenariusz zajęć arteterapeutycznych dla klas IV-VI) //Wszystko dla Szkoły. -2010, nr 9, s. 24-25

45. Sienkiewicz- Wilowska Jula Anastazja : Taniec i choreoterapia we wspieraniu rozoju dziecka // Wychowanie w Przedszkolu.- 2014, nr 9, s. 36-40

46. Sienkiewicz  - Wilowska Julia Anastazja : Terapeutyczna funkcja muzyki // Wychowanie w Przedszkolu. – 2012, nr 3, s. 24-28

47. Sobińska Hanna : Elementy muzykoterapii // Wychowanie w Przedszkolu. - 2007, nr 3, s. 35-

48. Stachyra Krzysztof: Stan polskiego piśmiennictwa dotyczącego muzykoterapii dzieci // Wychowanie Muzyczne w Szkole. - 2002, nr 3, s. 115-119

49. Stadnicka Aleksandra : Muzykoterapia Nordorff – Robbind // Szkoła Specjalna. - 2000, nr 1, s. 29-30

50. Stawecka Anna : Kompensacyjna funkcja działalności plastycznej  dzieci przewlekle chorych – propozycja wprowadzenia elementów arteterapii // Edukacja. - 2003, nr 2, s. 103-109

51.Szczyrba Sebastian : Rola muzykoterapii w edukacji i wychowaniu // Nauczanie Początkowe. -2004/2005, nr 3, s. 47-54

52.Szulc Wita : Historia arteterapeutyki // Edukacja i Dialog. -2006, nr 8, s. 66-69

53.Trochimiak Barbara : Arteterapia  - problemy definicyjne. - Szkoła Specjalna. - 2006, nr 5, s. 376-379

54.Umer Teresa : O rozwój przez sztukę // Problemy Opiekuńczo Wychowawcze. - 1996, nr 4, dod. ,, Przygotowanie do Życia'' s. (9-12)

55. Woźniak Małgorzata : Muzykoterapia // Wychowanie w Przedszkolu. - 2010, nr 3, s. 38-40

56. Woźniczka Ewa : Muzykoterapia w  aktywowaniu dzieci nieśmiałych // Problemy Opiekuńczo Wychowawcze. - 2010, nr 5, s. 48-50

57.Woźniczka Ewa : Terapeutyczne walory muzyki //  Wychowanie w Przedszkolu .- 2010, nr 1, s. 10-16

58. Żychowska Teresa : Terapeutyczno – wychowawcze walory muzyki // Wychowanie Muzyczne w Szkole. – 1999, nr 2, s. 58-68